Krajanský inštitút - KALAB

Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma, a tiež laboratórium živých tém okolo nás. 

Dánsko, život a štúdium

09.10.2017 18:30 - Bratislava

Popis

Miesto konania:
KALAB, Zámocká 5, Bratislava

(videonavigácia alebo mapa zo zástavky Zochova │ Zámocká)


Kontaktná osoba

Andrea Kutlíková

Telefón: +421915380227

Email: andrea.kutlikova@gmail.com


Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma, a tiež laboratórium živých tém okolo nás. V Bratislave nám chýbalo miesto, kde by sme mohli zhliadnuť insitnú tvorbu Slovákov z Vojvodiny, dnes ašpirujúcu na zápis medzi pamiatky nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a je to škoda. O živote našich krajanov v zahraničí sa neučí ani v škole, pritom ide o tému prierezovú - na zemepise, dejepise, slovenčine, výtvarnej, hudobnej aj občianskej výchove, všade tam by sa o nich dalo hovoriť... Možno aj preto sme voči menšinám netolerantní a sú nám cudzie. Pripravili sme teda stálu expozíciu slovenskej insity z Vojvodiny, knižnicu dolnozemských autorov a vzdelávacie pásma pre školy o slovenskom vysťahovalectve v európskom priestore. Slovensko sa dnes pasuje s odlivom šikovných a talentovaných mladých ľudí v rôznych odvetviach. V Kalabe sme vytvorili miesto aj mladým umelcom, aby mohli svoju tvorbu prezentovať a ponúkať verejnosti a mali tak motiváciu tvoriť doma. Kalab je priestorom, kde popri našej stálej expozícii môžete zažiť diskusie, debaty, workshopy, knižný klub či premietanie filmov.

Odkaz

www.kalabcentrum.sk