Žitnoostrovské osvetové stredisko

Žitnoostrovské osvetové stredisko je príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Organizuje podujatia pre občanov Slovenskej republiky, hlavne Žitného ostrova, v rôznych oblastiach kultúry a kultúrneho života, zabezpečuje metodickú pomoc, odborné poradenstvo, vypracúva a predkladá projekty.

Čarovanie z papiera - tvorivá dielňa s environmentálnou tematikou

12.10.2017 09:00 - Dunajská Streda

Popis

Čarovanie z papiera - tvorivá dielňa s environmentálnou tématikou pre pedagógov škôl a vychovávateľov domovov sociálnych služieb okresu Dunajská Streda. Práca s papierom – pletenie, maľovanie a iné výtvarné techniky. Projekt umožní kreatívne zrecyklovať papierový odpad a tým ochráni životné prostredie. Cieľové skupiny: -pedagógovia základných, stredných škôl a gymnázií okresu Dunajská Streda, -vychovávatelia, ergo-terapeuti Domovov sociálnych služieb okresu Dunajská Streda.


Miesto konania:

Kreatívny klub Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede


Kontaktná osoba:

Erika Sinová

Telefón: 031/5522762

Email: sinova.erika@zupa-tt.sk

Odkaz

http://www.osvetads.sk