Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM)

NIVAM ako priamoriadená inštitúcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vznikla zlúčením Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu, 
IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania a Slovenskej pedagogickej knižnice.

Barcamp: Vzdelávate dospelých Ukrajincov?

20.09.2023 10:00 - Bratislava

Popis

dovoľujeme si Vás pozvať na barcamp zameraný na vzdelávanie dospelých Ukrajincov. 

Barcamp je určený pre inštitúcie a lektorov, ktorí vyučujú Ukajincov slovenčinu.


Podujatie organizované NIVAM a AIVD SR v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku sa uskutoční dňa 20.9.2023 od 10.00 hod. v priestoroch generálneho riaditeľstva NIVAM na Ševčenkovej 11 v Bratislave.


Úvodné privítanie:

- zástupca Národného inštitútu vzdelávania a mládeže

- Mgr. Klaudius Šilhár, PhD. (AIVD SR, Bratislava)

- prof. Larisa Lukianova, doktor pedagogických vied (Akadémia pedagogických vied Ukrajiny, Kijev)

REGISTRÁCIA

Odkaz

www.nivam.sk