Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, na propagáciu spoločných európskych tém a osobnostný rozvoj jednotlivcov.

AXESS - Digitálne zručnosti

30.11.2018 11:00 - Svätý Jur

Popis

Kompetencie ako je zmysel pre iniciatívnosť a podnikavosť, sociálne a občianske kompetencie a digitálne kompetencie, sú zaradené medzi 8 kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, ako ich definuje Európska komisia. Prieskum zručností dospelých, napríklad otázka riešenia problémov v technologicky vyspelom prostredí ukázal, že v niektorých krajinách dosahujú ženy nižšiu úroveň digitálnych zručností ako muži. Ukážeme Vám, ktoré digitálne zručnosti a ako chceme zvýšiť.


Kontaktná osoba:

Zuzana Štefániková

Telefón: 02 44970452

Email: zuzana.stefanikova@ainova.sk


Miesto konania:

Academia Istropolitana Nova / Infocentrum, Prostredná 64, Svätý Jur

Odkaz

http://www.ainova.sk/sk/axess