Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Občianske združenie zamerané na vzdelávanie dospelých, detí a mládeže. Poskytujeme jazykové kurzy, rekvalifikácie, odborné semináre a rôzne iné formy vzdelávania.

Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa

20.10.2016 15:00 - Čadca

Popis

Hlavným cieľom vzdelávania je porozumieť čo je asertívna komunikácia a asertívne správanie, osvojiť si a vedieť aplikovať asertívne zručnosti v pedagogickej a odbornej praxi ako efektívny spôsob na prevenciu konfliktov, dosahovanie spolupráce a možnosť uskutočniť svoje ciele bez porušovania práv partnera.

 

Miesto konania:
Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59

 

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Krkošková

Tel. 0902 930 228

Email: avca@aveducation.sk

Odkaz

http://www.akademiavzdelavania.sk/sk/partneri/partner/akademia-vzdelavania-cadca