Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jeho hlavným poslaním je flexibilne reagovať na potreby vzdelávania a odbornej prípravy v agrorezorte. Ako rezortné vzdelávacie zariadenie zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov agrosektoru, rozpracováva rezortnú koncepciu a zámery ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov a modulov, realizuje vzdelávacie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov, vydáva osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy, spravuje Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a rozvíja a prevádzkuje informačný systém pre poradenstvo. Vo svojom portfóliu ponúka viac ako 50 druhov rôznych vzdelávacích aktivít, z toho 11 vzdelávacích aktivít je akreditovaných na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Aplikácia geopriestorovej žiadosti o podporu

10.10.2017 08:00 - Nitra

Popis

Cieľom informačného seminára je poskytnúť pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov a sú určené pracovníkom poľnohospodárskych subjektov, ktorí zodpovedajú za predkladanie žiadostí o podporu a ktorí majú základné znalosti práce s výpočtovou technikou.

Počítačovú  techniku na informačný seminár zabezpečuje Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Účasť na seminári je bezplatná.


Agroinštitút, Akademická č. 4, Nitra


Kontaktná osoba: 

Ing. Zuzana Repiská

Telefón: +421 902 920 860

Email: zuzana.repiska@agroinstitut.sk

Odkaz

http://www.agroinstitut.sk