SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je založená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.

Poslaním Asociácie je podporovať a koordinovať vzdelávacie a iné programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií. 

Asociácia zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích a vedecko-výskumných programov a aktivít, najmä programu Erasmus+ v Slovenskej republike. 

Asociácia spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie. Na plnenie cieľov a zabezpečenie financovania činnosti podpisuje Asociácia zmluvy o spolupráci s riadiacimi orgánmi a inštitúciami v SR a EÚ, ako aj inými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania.

Ako získať akreditáciu na Erasmus 2022

20.09.2022 13:00 - online

Popis

Pozývame Vás na webinár zameraný na prípravu akreditácií na Erasmus 2022 v sektore školského vzdelávaniaodborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých. Termín na predkladanie žiadostí  je 19. október 2022.

Cieľom webinára je poskytnúť základné informácie a praktické rady ako správne pripraviť akreditáciu a vytvoriť priestor na otázky pre žiadateľov. Webinár sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

Prihlasovanie na webinár je možné zaregistrovaním  do 16. septembra 2022.

Odkaz

https://www.erasmusplus.sk