Trnava má potenciál byť učiacim sa mestom

Týždeň celoživotného učenia | 04.11.2021 18:33


Najväčším bohatstvom mesta sú ľudia. O to viac, keď sú kreatívni, rozvíjajú sa a neprestávajú sa učiť novým veciam. Projekt Učiaca sa Trnava chce pomôcť Trnave investovať do ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí tu žijú a pracujú. Cieľom je prepojiť všetkých lokálnych aktérov vo vzdelávaní – od škôl a univerzít až po záujmové a kultúrne organizácie – za účelom spoločnej tvorby vízie rozvoja výchovy a vzdelávania v Trnave.

 

Prostredníctvom networkingových stretnutí, vzdelávacích podujatí, stretnutí odborných pracovných skupín a rôznych propagačných aktivít zvýšiť povedomie a hodnotu učenia sa v každom veku a prispieť k aplikácii inovatívnych prístupov do vzdelávania.

 

Veríme, že Trnava má veľký potenciál byť učiacim sa mestom, a to nielen vďaka bohatej histórii spojenej so vzdelávaním, ale aj kvôli množstvu vzdelávacích inštitúcií plných inšpiratívnych ľudí, ktorým záleží na celoživotnom učení sa.

 

Projekt Učiaca sa Trnava zastrešuje občianske združenie Lifestarter, ktoré ho realizuje pod záštitou a v spolupráci s Mestom Trnava a desiatkou ďalších partnerov.


Webstránka projektu Učiaca sa Trnava: https://www.uciacasatrnava.sk